Geslaagde nieuwjaarsreceptie!

06 Februari 2024

Geslaagde nieuwjaarsreceptie!

Tijdens de receptie van Groen Nazareth De Pinte zat de vlam direct in de pan. Lutgard Vermeyen (raadslid De Pinte) schetst wat wij realiseerden vanuit de oppositie en kijkt vooruit naar een ecologisch project voor de nieuwe gemeente. “Wanneer we vanaf nu spreken over onze gemeente, dan bedoelen we Nazareth-De Pinte. Willen we dat afspreken?”

Dirk Vos (schepen Nazareth) zegt: “Ik maak een tijdsprong naar 2034, mijn kleindochter is twintig en ze vraagt me: is het waar, pépé, dat jullie konden verhinderen dat er geen bijen meer zijn, dat droogte en hevige regenval het klimaat bepalen, dat onze kinderen ziek worden door teveel fijn stof? Is het waar dat jullie er konden voor zorgen dat mijn twee mama’s niet scheef bekeken werden en dat je kon verhinderen dat grote delen van de wereld onleefbaar worden voor de mens, maar dat jullie dit niet hebben gedaan? Waarom niet pépé?” Ik wil dat zij dan kan zeggen: “Ik ben blij, pépé, dat jullie toen je nek uitgestoken hebben”.

Petra De Sutter, federaal vice-eersteminister en minister van ambtenarenzaken, overheidsbedrijven, telecommunicatie en post is duidelijk: “Als we een eerlijk klimaatbeleid willen dat iedereen meeneemt, een goede betaalbare zorg en eerlijke kansen voor iedereen, dan is Groen nodig”. Dat was Petra’s boodschap tijdens onze nieuwjaarsreceptie in Nazareth-De Pinte.

Inmiddels gaan we energie uit wind op zee verdrievoudigen en ook vorm geven aan burgerparticipatie, mede dankzij An Stroobandt (De Pinte en kabinet Tinne Vanderstraeten).

De uitdagingen voor de gemeenteraadsverkiezingen liggen voor de hand. Wij staan pal voor een gemeente een klimaat robuuste gemeente die én sociaal én inclusief is. We zien er op toe dat de fusiebelofte ‘vier dorpskernen waarderen en integreren in de nieuwe gemeente’ ook echt uitgevoerd wordt, met actieve participatie van de inwoners.

Federaal parlementslid Stefaan Van Hecke (Merelbeke) besluit: “De fusie betekent ook een grote opportuniteit om de dienstverlening naar de burger te herbekijken en te verbeteren. Want het is belangrijk dat burgers een zo goed mogelijke dienstverlening krijgen, zeker na een fusie".