Groen De Pinte en Nazareth gaan autonoom naar de gemeenteraadsverkiezingen

17 Maart 2024

Groen De Pinte schrijft eigen verkiezingsverhaal

Groen De Pinte en Groen Nazareth zijn in volle voorbereiding voor de gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024. De fusie tussen De Pinte en Nazareth is een feit.

Tot november 2023 maakte Groen De Pinte deel uit van Ruimte samen met Vooruit De Pinte en onafhankelijke personen. De gemeente Nazareth heeft geen dergelijke samenwerking maar er is wel een kartel tussen Groen en Vooruit.

In het najaar van 2023 had Groen Nazareth-De Pinte enkele overleggesprekken met andere partijen om een idee te krijgen van hoe de lijstvorming er zou kunnen uitzien. Snel werd duidelijk: Groen schrijft haar eigen verhaal.

In november 2023 werd tijdens een gezamenlijke algemene vergadering van Groen De Pinte en Groen Nazareth beslist dat de afdelingen van Groen in De Pinte en Nazareth de handen in elkaar slaan en autonoom als Groen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.

Het logische gevolg van deze beslissing betekende dat gemeenteraadslid Lut Vermeyen tijdens de gemeenteraad van 18 december 2023 meedeelde dat ze niet meer behoort tot de fractie Ruimte en voortaan als onafhankelijk lid zetelt.

We schrijven ons eigen verhaal

We willen dat de kiezer goed weet waarvoor hij kiest. De beste garantie op een ecologisch en duurzaam beleid krijg je met een partij die ecologie en duurzaamheid in zijn DNA meedraagt

Bovendien kunnen we met de twee groepen samen heel sterke kandidaten aan de kiezer voorstellen met veel expertise en ervaring in huis. Denk aan onderwijs, jeugdwerk, mensen met een beperking, cultuur, ontwikkelingssamenwerking. En uiteraard ook onze corebusiness: klimaat, energie, waterhuishouding, luchtkwaliteit en zo meer.

We staan aan de start van de verkiezingen met een schepen, een gemeenteraadslid twee leden van het BCSD, vertrouwde bekenden en enthousiaste nieuwe mensen.

Is dat ook iets voor jou? Of wil je op een of andere manier meewerken aan ons project, laat het ons weten.