12 apr 2019

Vertegenwoordigingen 2019-2025 De Pinte

Inhoud

1       Gemeentelijke adviesraden en de EVA’s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen)  Afgevaardigden van de politieke partijen

2       EVA’s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen) - B-leden

3       Vertegenwoordigingen bovenlokale verenigingen

4       Algemene raadscommissie De Pinte

5       Ad hoc-commissie Zorg De Pinte

 

 

1       Gemeentelijke adviesraden en de EVA’s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen)

Afgevaardigden van de politieke partijen

 

 

CD&V

N-VA

Ruimte

Open VLD

Beheerscomité POB

wel/geen

raadslid

Niko Gobbin, Kathleen Ghyselinck rl, Ann Vandenbussche rl, Hans Vlieghe

Saskia De Leeuw

Liesbet Groffils, Rudy Pieters, Lieve Verschraegen

Els Van Gelder

EVA Jeugdhuis Impuls vzw

wel raadslid

Bert Seynhaeve

Laurens Neyens

Marthe Van Den Abbeele rl

Fauve Caenepeel

EVA Onsa vzw

wel/geen

raadslid

Lieven Lekens

Kris Van Renterghem

Ina Quintyn rl

Marijke Eeckhout

EVA Programma-vzw De Pinte

wel/geen

raadslid

Hannes Eechaute

René Steyaert

Hilde Claeys rl

Chantal De Vriese

EVA Sportbeheer VZW De Pinte

wel/geen

raadslid

Liselotte Thienpont rl

Adinda De Boevere

Trudo Dejonghe rl

Thierry Janssens

Lokaal Overleg Kinderopvang en opvoedingsonder-steuning

geen

raadslid

Justine De Ruysscher

Yo Deconinck

An Stroobandt

Marijke Eeckhout

MINA-raad

wel/geen

raadslid

Hannes Eechaute

Wouter Loncke

Lutgard Vermeyen

Tom Van Acker

Mobiliteitsraad

wel/geen

raadslid

Erik Van de Velde

Leen Gryffroy

Kenny De Vrieze

Rita De Jaegher

Seniorenraad

geen

raadslid

Martin Van Peteghem

Jeanine Maes

Lieve Verschraegen

Guy Piqué

Vaste Commissie van Advies Speelpleinwerking

geen

raadslid

Bert Seynhaeve

Wouter Loncke

Aagje Rottiers

Fauve Caenepeel

 

2       EVA’s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen) - B-leden

 

 

vertegenwoordiger

plaatsvervanger

EVA Jeugdhuis Impuls vzw

 

Laure Reyntjens (CD&V, schepen)

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

EVA Programma-vzw De Pinte

 

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

Laure Reyntjens (CD&V, schepen

EVA Sportbeheer vzw De Pinte

 

Kristof Agache (N-VA, schepen)

Vincent Van Peteghem (CD&V, burgemeester)

EVA Onsa vzw

 

Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) plaatsvervanger

 

3       Vertegenwoordigingen bovenlokale verenigingen

 

 

vertegenwoordiger

plaatsvervanger

 

 

 

 

Bekken van de Gentse kanalen

B

Erik Van de Velde (CD&V)

Ann Vandenbussche (CD&V)

Bovenscheldebekken

B

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

Kathleen Ghyselinck (CD&V)

EthiasCo

AV

Kristof Agache (N-VA, schepen)

Erik Van de Velde (CD&V)

Gemeentelijke Holding nv - in vereffening

AV

Kristof Agache (N-VA, schepen)

Leen Gryffroy (N-VA)

Habitare +

AV

Kathleen Ghyselinck (CD&V)

Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

IGS Westlede

AV

Ann Vandenbussche (CD&V) - wordt vervangen door Erik Van de Velde (CD&V)

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter GR)

IGS Westlede

RvB

Ann Vandenbussche (CD&V)

-

IGS Westlede

raadgevende stem

RvB

nnt

-

IMEWO - Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen

AV

Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

Ann Vandenbussche (CD&V)

IMEWO - Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen

RBC

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

-

IMEWO - Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen

RvB

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

-

Intergemeentelijke drugpreventiedienst

BC

Laure Reyntjens (CD&V, schepen)

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

Interlokale scholengemeenschap

BC

Benedikte Demunck (N-VA, schepen) - Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

-

Interlokale Vereniging Burensportdienst Leiestreek

BC

Kristof Agache (N-VA, schepen)

Leen Gryffroy (N-VA)

IVM - Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

AV

Erik Van de Velde (CD&V)

Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

IVM - Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

RvB

Laure Reyntjens (CD&V, schepen)

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

IVM - Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland

RvB

Wim Vanbiervliet (Ruimte)

(raadgevende stem)

 

Kleine Landeigendom Het Volk cvba

AV

Guy Blomme (CD&V) - wordt vervangen door Erik Van de Velde (CD&V)

Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

Kleine Landeigendom Het Volk cvba

RvB

Guy Blomme (CD&V)
Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

 

Leiebekken

 

Laure Reyntjens (CD&V, schepen)

Erik Van de Velde (CD&V)

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw

 

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

Erik Van de Velde (CD&V)

Lokaal Gezondheidsoverleg Gezond + vzw -

RvB

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

-

Lokale Adviescommissie

 

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen), BSDC

Guy Blomme (CD&V), BSDCC

-

OVSG - Onderwijsvereniging van steden en gemeenten vzw

AV

Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

OVSG - Onderwijsvereniging van steden en gemeenten vzw

B

Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

-

POLS - Projectvereniging Platform Omgeving Leie en Schelde

RvB

Willem Rombaut (CD&V, schepen) (met stemrecht)

Hilde Claeys (Ruimte), raadgevende stem)

-

Projectvereniging wijk-werkorganisatie Leie en Schelde

RvB

Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V) (met stemrecht

Christel Verleyen (Open VLD) (raadgevende stem)

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter)

(met stemrecht

RATO - Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen vzw

AV

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter GR)

Liselotte Thienpont (CD&V)

Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde

AV

Evelyne Gomes (Open VLD) OCMW

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) OCMW

-

Sociaal verhuurkantoor Leie en Schelde

RvB

Kristof Agache (N-VA, schepen) OCMW

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen) OCMW

-

Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard cvba so

AV

Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

Kathleen Ghyselinck (CD&V, voorzitter)

TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) - aanduiden

AV

Leen Gryffroy (N-VA)

Kristof Agache (N-VA, schepen)

TMVS DV (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services Dienstverlenende Vereniging) (regio 1)

RvB

Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

-

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging

AV

Nieuwenhuyze (CD&V)

Ann Vandenbussche (CD&V)

-

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) activiteit Domeindiensten in de TMVW OV

RvB

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

-

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) activiteit Secundaire diensten in de TMVW OV

RvB

Kristof Agache (N-VA, schepen)

-

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging - regionaal adviescomité Domeindiensten

 

Willem Rombaut (CD&V, schepen

-

TMVW OV (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening Opdrachthoudende Vereniging) - regionaal adviescomité Secundaire diensten

 

Kristof Agache (N-VA, schepen)

-

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw

 

Liselotte Thienpont (CD&V)

Ann Vandenbussche (CD&V)

Veneco - Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling

AV

Leen Gryffroy (N-VA)

Kristof Agache (N-VA, schepen)

Veneco - Dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling

RvB

Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen) (raadgevende stem)

-

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw

AV

Leen Gryffroy (N-VA)

Benedikte Demunck (N-VA)

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw

RvB

Leen Gryffroy (N-VA)

-

Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) vzw

FC

Leen Gryffroy (N-VA)

-

Vervoerregioraad van de vervoerregio Gent

 

Benedikte Demunck (N-VA, schepen) - Willem Rombaut (CD&V, schepen)

-

Vlaamse energielening via Veneco

KC

Guy Blomme (CD&V), OCMW

Greet Van Den Berghe OCMW

Vlaamse energielening via Veneco - Energiehuis Veneco

KC

Leen Gryffroy (N-VA)

Liselotte Thienpont (CD&V)

Vrij CLB regio Deinze

AV

Benedikte Demunck (N-VA, schepen)

-

VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw

AV

Ann Vandenbussche (CD&V)

Erik Van de Velde (CD&V)

Zefier cvba

AV

Liselotte Thienpont (CD&V)

Antoine Van Nieuwenhuyze (CD&V)

Zorgband Leie en Schelde

 

Lieve Van Lancker (CD&V, schepen)

Guy Blomme (CD&V)

Ina Quintyn (Ruimte, sp.a)

Lutgard Vermeyen (Ruimte, Groen)

ZOVLA - Interlokale Vereniging

BC

Willem Rombaut (CD&V, schepen)

Ann Vandenbussche (CD&V)

 

AV -     Algemene Vergadering

B -        Bestuur

BC -     Beheerscomité

FC -     Financieel Comité

KC -     Kredietcommissie

RBC - Regionaal Bestuurscomité

RvB -   Raad van Bestuur

 

4       Algemene raadscommissie De Pinte

 

 

CD&V (10)

N-VA (3)

Ruimte (6)

Open VLD (2)

Algemene raadscommissie

alle

raadsleden

Kathleen Ghyselinck (voorzitter)

 

 

 

 

5       Ad hoc-commissie Zorg De Pinte

 

 

CD&V (5)

N-VA (1)

Ruimte (3)

Open VLD (1)

Ad hoc-commissie

Zorg

10

raadsleden

Guy Blomme (voorzitter)

nnt

nnt

nnt

 

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren